Listă selectivă de cărți și articole

LISTĂ SELECTIVĂ DE CĂRŢI ŞI ARTICOLE PUBLICATE SAU COMUNICATE

Cărți

·       Optimizarea sistemelor de operare, Editura Facla, 1974(autor).

·       FELIX C-256. Structura și programarea calculatorului, Editura Tehnică, 1974, (coordonare și coautor).

·       Programarea structurată, Editura Tehnică, 1978 (coautor).

·       Arhitectura viitoarelor calculatoare electronice; în volumul "Viitorul electronicii și informaticii", Editura Academiei, 1979 (autor).

·       Impactul economic și social al microelectronicii în volumul Știința și contemporaneitatea", Editura Politică, 1981 (autor).

·       Minicalculatoarele și microcalculatoarele în conducerea proceselor industriale, Editura Tehnica, 1983 (coautor)

·       Sisteme interactive și limbaje conversaționale, Editura Tehnică, 1984 (coordonator și coautor)

·       Viitorul industriei de programe, coordonatorul Seriei Prof. M. Drăgănescu, Editura Academiei, 1985 (coordonatorul volumului și autor "Industria de programe").

·       Calculatoarele electronice, grafica interactivă și prelucrarea imaginilor, Editura Tehnică, 1985 (coordonator).

·       Ingineria programării, Editura Academiei, 1985 (coautor).

·       Tehnica electronică de calcul și dezvoltarea României în volumul "Noile tehnologii de vârf și societatea", Editura Politică, 1986 (autor).

·       Cercetarea și proiectarea asistată de calculator, Editura   Academiei, 1987 (coordonator).

·       Impactul electronic și social al microelectronicii, în volumul "Știința și Contemporaneitatea", Editura Politică, 1980 (autor).

·       Informatica programării producției întreprinderilor industriale, Editura Academiei, 1989 (coordonator).

·       Calculatoarele electronice din generația a cincea, postfață,  Editura Academiei, 1985 (autor).

·       ECDL Start în 22 de lecții și 100 simulări, Editura Andreco, 2002(coordonator)

·       ECDL Excel, Acces, Powerpoint în 20 de lecții și 75 simulări, Editura Andreco, 2003(coordonator)

·       Vulnerabilitate și risc în contextul Noii economii, capitol în Fenomene și procese cu risc major la scară națională, coordonatori Florin Gheorghe Filip și Bogdan C. Simionescu  Academia Română, 2004

·       Universities and the Information Society, in volumul L’Europe dans la Société de l’Information,  Editions Larcier, Paris, 2008 (autor capitol)

·       Tehnologiile informației Noțiuni de bază, Editura Andreco, 2011(autor)

·       Electronica românească, O istorie trăită, Vol. 3, Cap. X3, Editura AGIR, 2013 (coautor)

·       Victor Megheșan Un om, un profesionist, un manager Evocări, Editura InfoRapArt 2014 (editor)

·       Lumea digitală Concepte esențiale, Editura Excel XXI Books , 2015 (autor)

·       Mituri și realitate în era digitală Blog, comentarii, eseuri, Editura Excel XXI Books , 2016 (autor)

·       Politehnica din Timișoara Electro 1962 Promoție de aur a industrializării României, Editura Excel XXI Books , 2017 (editor)

·       Un Institut pentru Istorie – Semicentenarul Institutului pentru Tehnică de Calcul (1968-2018) Editura Excel XXI Books , 2018 (editor coordonator)

Articole și comunicări

·       Asupra folosirii calculatoarelor numerice în analiza unor   procese stohastice discrete, Bul. şt. și tehnic, IPT Serie Nouă Tom 10(24) Fasc. 2, iulie - decembrie 1965  (autor).

·       Memorie operativă rapidă cu ferite, Bul. şt. și tehnic, IPT  Tom 10(24) Fasc. 2, 1965 (coautor).

·       Unele aspecte ale microprogramării, Bul. şt. și tehnic, IPT Serie Nouă Tom 13(27) Fasc. 1, 1968  (autor)

·       Asupra programării optimale a calculatoarelor numerice, Buletinul științific și tehnic, IPT Tom 10(24), 1965 (autor).

·       Cybernetique, technique de calcul et informatique: priorites roumaines, Le XVI Congres International d'Histoire de la Science, Revue Roumaine, 6-7, 1981 (autor).

·       Cibernetizarea industrială. AMC nr. 41, Editura Tehnică, 1984 (coautor)

·       Tehnica de calcul și informatica, AMC nr. 44, Editura Tehnică, 1984 (autor)

·       Contribuții la optimizarea executării lanțurilor de programe în calculatoarele numerice, Teză de doctorat. IPT, 1972

·       Probleme de optimizare a exploatării unui calculator  numeric de capacitate medie, Automatica și Electronice,  vol. XVII, nr.4, 1973 (autor).

·       Unele aspecte ale exploatării software-ului calculatoarelor  FELIX C-256 și IRIS-50. Tribune du Cercle des Utilisateurs de la CM, nr.19, 1973 (autor).

·       SESAM – subsistem cu acces multiplu. Probleme de automatizare, Editura Academiei, 1974 (coautor)

·       Raționalizarea activităţii de programare, Studii și cercetări de calcul  economic și cibernetică economică nr. 1 1977 (coautor).

·       Informatica distribuită și sistemele de programe ale calculatoarelor electronice. Procese și sisteme informaționale în Probleme de automatizare, Editura Academiei, 1982 (coautor).

·       Dinamica dezvoltării industriilor de vârf și capacitatea cercetării și producției de adaptare la ritmurile înalte de înnoire, Revista economică, nr.27, 1978. (autor)

·       Miniaturizarea și robotizarea în industria modernă, Revista economică, Nr. 27, 1978 (autor).

·       Considerații privind o industrie de programe, Revista  economică, nr.5, 1979 (autor).

·       Ingineria programării, Studii și cercetări de calcul  economic și cibernetică economică, XVII, 4,1982 (coautor).

·       Considerații privind fiabilitatea și corectitudinea programelor, Studii și cercetări de calcul economic și  cibernetică economică, XIII, 4, 1979 (coautor).

·       Viitorul programării calculatoarelor electronice, Studii și cercetări de calcul economic și cibernetică economică, XIX, 2, 1984, (coautor).

·       FELIX C-32, calculator numeric de generația treia de concepție românească, AMC 21 (A+B), 1975 (autor)

·       Some aspects of memory allocation in multi-programmed Computer systems, Proceedings of the 3rd Congress of Cybernetics, Editura Tehnică, 1977 (coautor).

·       Systematic utilisation of the protective redundancy with a view to achieving a fault-tolerant system, Conferința de sisteme ultrafiabile, Bratislava, 1978.(coautor).

·       Historical aspects of the Impact of Computers on Society,   Congresul de istoria ştiinţei, București, 1980. (autor)

·       Industrial and energy policies in Romania, G24 Meeting, Bruxelles, 1993.(coautor).

·       Industria și reforma economică, Adevărul economic, 1993 (autor).

·       Industria și restructurarea întreprinderii, Adevărul economic, 1994 (autor).

·       Modernizarea României și Tehnologia informației, Revista Română de Informatică și Automatică, Nr. special, Mai 1995 (autor).

·       Opțiunea pentru o Românie industrială, Sesiunea Modernizarea României, Fundația Un Viitor pentru România, București, 16 dec. 1994 (autor).

·       Secolul XXI prin prisma tehnologiilor informației, Seminarul " Umanitate, civilizație și naţiune " Sinaia, mai 1995 (autor).

·       Valoarea adăugată și restructurarea industriei electronice românești, Comunicare la Academia Română, Secția de ştiinţa și tehnologia informației, martie 1996. (autor)

·       Higher Education and the Impact of new Information and Communication Technologies on Management, Simpozionul Internaţional "Rolul învățământului superior în dezvoltarea societății informaţionale" Universitatea Politehnica București, 23 aprilie 1999 (autor)

·       Asociațiile profesionale din domeniul IT si societatea informațională, Simpozionul "Societatea informațională si integrarea europeana" Academia Romană, 8 iunie 1999 (autor)

·       Modernizarea României și Tehnologia informației, Revista Română de Informatică și Automatică, Nr. special, Mai 1995 (autor).

·       Valoarea adăugată și restructurarea industriei electronice românești, Comunicare la Academia Română, Secția de ştiinţa și tehnologia informației, martie 1996 (autor).

·       Învățământul superior si impactul noilor tehnologii ale informației si comunicațiilor asupra managementului, Simpozionul International "Rolul învățământului superior in dezvoltarea societății informaționale" Universitatea Politehnica București, 23 aprilie 1999 (autor). ..

·       Informatica vs. clasa politica. O cursa cu un singur învins: economia românească, PC World Romania Anul VII August 1999 (autor)

·       Managerul - cheia generalizării TI&C, Computer World, Business IT, IDG, Anul VI, Nr. 19(157), 21 octombrie 10 noiembrie 1999 (autor)

·       E-Commerce in the field of B2B relations: A View from Romania, Conferința "Eastern Europe and E-Commerce" organizată de German Society for Foreign Affairs, Berlin 3-4 April 2000 http://club.softnet.ro/pdf/Vb_b2b.pdf (autor).

·       Romania: a market with high IT potențial, Conferința internațională Interbalcanică, Salonic, Grecia 9-10 Iunie 2000 http://www.atic.org.ro/engleza/forum.pdf (autor).

·       eBusiness - intre oportunitate si necesitate, comunicare prezentata la Seminarul "eBusiness - Mediul de afaceri si Strategia Națională pentru Societatea Informațională", Camera de Comerţ și Industrie, 30 iunie 2000  (autor).

·       South Eastern Europe: Digital Divide or Digital Opportunity?, Conferința “Information Science and Technology” IST 2000, Nisa, 6-8 noiembrie 2000, rezumat publicat în Proceedings IST 2000, textul integral http://www.atic.org.ro/ist2000  (autor).

·       Programele eGoverment si construirea societății informationale in Romania, Comunicare prezentata la cea de a 6-a Conferința Internationala privind Tehnologiile Informației si Comunicatiilor în Administrația Publica, ICPTA '01, ICI, Sinaia 28-31 octombrie 2001,  http://papers.softnet.ro/  sau http://www.edemocratie.ro/pub_baltac2.htm  (autor).

·       eBusiness as opportunity to bridge Digital Divide, comunicare la 2nd Conference on Digital Economy Development in Romania and South East Europe, București, 4-5 octombrie 2001 organizat de UN Economic Commision for Europe (autor).

·       Industria de software reprezintă o șansă pentru Romania, comunicare la simpozionul "Piața de software in Romania" organizat de MCTI, septembrie 2001, (autor).

·       Vulnerabilitatea sistemelor in contextul Internet, comunicare prezentata in Secția de Știința si Tehnologia Informației a Academiei Romane in 26 Martie 2001, publicată în Revista Română de Informatică și Automatică, vol. 11, nr. 4, 2001, (autor) https://www.academia.edu/11617289/Vulnerabilitatea_sistemelor_%C3%AEn_contextul_Internet.

·       Calculatoarele electronice în România, de la MECIPT la industria de tehnică de calcul, Conferința Calculatoare și rețele de calculatoare în România 1953-1985, Academia Română, 22 noiembrie 2001, București, (autor)

·       On-line learning – a tool to bridge the Digital Divide, seminar româno-german, ICI, 26 septembrie 2002 , (autor)

·       eGovernment - intre modă și necesitate, publicat de Computer World Romania Nr.14, August 2001, (autor) reluat la http://www.edemocratie.ro/pub_baltac3.htm

·       Digital Divide: beyond the statistics, (autor) comunicare la 3rd World Summit on Internet and Multimedia, Montreux, Switzerland, October 2002 http://www.internetworldsummit.org

·       "Application trends and social issues of information and communication technologies " as key-note speaker during the TF 6 panel "ICT - Application Trends & Social Issues", conferința Technology Foresight Summit 2003, UNIDO, Budapesta martie 2003 https://www.academia.edu/104659952/Baltac_IS_and_emerging_countries_V.

·       “Internet Banking in emerging markets environment” invited paper at SSGRR2003 conference (July 27 till August 4, 2003) in L'Aquila, Italia

·       Digital Divide: The Four Basic Pillars, conferința General Public Policy Conference, Kuala Lumpur 14-15 September 2005 (autor)

·       eGovernment and Digital Divide, keynote, panel on eGovernment, GPPC 2007, Cairo, Egipt, 2007

·       On Romanian Experiences related to ICT R&D, 1st IT STAR Workshop on ICT R&D, Bratislava, 2006 www.itstar.eu, publicat in volum (autor)

·       On Romanian Experiences related to Universities and ICT, 2nd IT STAR Workshop, Rome, 2007 www.itstar.eu, publicat in volum (coautor) https://www.academia.edu/19474124/On_Romanian_Experiences_Related_to_Universities_and_ICT_Industry.

·       Universities and the Information Society, Acta Universitatis Lucian Blaga, Sibiu 2007 (autor)

·       From the invention of transitor to the Internet: What is next?” Proceedings of ICCCC. Oradea: Agora University, 2008.

·       European Universities and the ICT Industry” https://www.researchgate.net/publication/45813419_European_Universities_and_the_ICT_Industry. | SpringerLink”. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-0-387-09712-1_9.

·       Education and the Second Generation Digital Divide, 4th IT STAR Workshop on ICT Skills, Education and Certification: The Multistakeholders Partenership, 27-28 November 2009, Rome, Italy) https://www.academia.edu/11617644/Education_and_the_Second_Generation_Digital_Divide.

·       CEPIS - Remaining relevant for the next 20 years, UPGRADE, Vol. X No. 4 August 2009 (autor) https://www.academia.edu/55015408/CEPIS_lo_importante_que_resta_para_los_pr%C3%B3ximos_20_a%C3%B1os.n

·       IT Professionalism and eSkills, keynote la eInclusion Section of WCIT2010, World Congress on Information Technology, Amsterdam, 27 May 2010 (autor)

·       New Technologies and eSkills, 12th KAMU-BIB, Turkey (autor)

·       DigitalTrends 2011, HEPIS Conference, Athens 2011(autor)

·       IT Labour Force - CEPIS eSkills Survey, 2014.

·       Some Key Aspects in the History of Computing in Romania, 8th IT STAR Workshop on History of Computing organized by John von Neumann Computer Society on  19 September 2014,  Szeged, Hungary, publicat in volum  IT STAR (coautor) https://www.academia.edu/11555241/Some_Key_Aspects_in_the_History_of_Computers_in_Romania.

·       Romania and eEurope 2014 Presented on 3rd October 2014 at 8th ECDL Regional Forum Portoroz, Slovenia. https://www.academia.edu/11791342/Romania_and_eEurope.

·       Orașul inteligent și infrastructura digitală, " Sesiunea de comunicări științifice Orașul Inteligent", SNSPA 2014, București, Editura Economică, 2015. (autor) https://www.academia.edu/11556263/Orasul_inteligent_si_infrastructura_digitala.

·       Orașul inteligent și decalajele digitale, " Sesiunea de comunicări științifice Orașul Inteligent", SNSPA 2016 (autor) https://www.academia.edu/21371356/Ora%C8%99ul_inteligent_%C8%99i_decalajele_digitale.

·       FORUMUL DE LA DAVOS : REVOLUȚIA TEHNOLOGICĂ – PERICOL SAU OPORTUNITATE”. https://www.academia.edu/20959436/FORUMUL_DE_LA_DAVOS_REVOLU%C8%9AIA_TEHNOLOGIC%C4%82_PERICOL_SAU_OPORTUNITATE.

·       Smart Cities—A View of Societal Aspects”. Smart Cities 2, nr. 4 (decembrie 2019): 538–48. https://doi.org/10.3390/smartcities2040033.

 

 

Studii tehnice și economice

·       1968 Dezvoltarea fabricației de inele și memorii cu ferită

·       1970-1972 Dezvoltarea fabricației de echipamente periferice în România

·       1993 Politici industriale și energetice în România

·       1994 Investiții de restructurare în platforma electronică Pipera (pentru FPS)

·       1995 Parc tehnologic în platforma electronică Pipera (FPS – 1995)

 

 

Octombrie 2023