Masterat - Strategii de eGuvernare

Bibliografie

Notele de curs

Notele de curs sunt postate pe platforma de e-Learning AP CAMPUS

Cărți

Lumea digitală paginile 4-42, 224-231

http://bit.ly/LumeaDigitala1 http://bit.ly/LumeaDigitala1a

Securitatea sistemelor digitale paginile 107-132

http://bit.ly/LumeaDigitalaII

eGuvernare paginile 202-209

http://bit.ly/LumeaDigitalaIII

Managementul documentelor paginile 210-218

http://bit.ly/LumeaDigitalaIV


Prezentarea la examen se poate face numai după acceptarea si notarea referatului final solicitat la seminar de Lect. univ. dr. Cătălin VRABIE

Aprilie 2021